Informacja o danych osobowych

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Brilliancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Kopernika 9 lok. 18 NIP 5423240033, Regon 200885133.
 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Napisz do nas: kontakt@brilliancy.pl
 3. Skąd mamy Twoje dane?

  Twoje dane mogły do nas trafić z dwóch źródeł:

  - Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, po uzupełnianiu danych w zakładce "Moje konto".

  - Jeden z nauczycieli wpisał Cię do swojej grupy szkoleniowej.

 4. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Korzystamy z Twoich danych tylko i wyłącznie w celu zapewnienia Tobie jak najwyższej jakości naszych usług:
  • Przetwarzamy Twoje dane w celu prezentowania Ci Twoich postępów i wyników.
  • Nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom w celach innych niż realizacja funkcjonalności serwisu.
  • Przechowujemy informacje o dokonywanych przez Ciebie płatnościach, ale nie przechowujemy i nie udostępniamy informacji o numerach kont ani innych danych o bankowych.
  • Możemy wykorzystać Twój adres email w celach kontaktowych bądź rozesłania naszej oferty w newsletterze. Zgodę na rozsyłanie newslettera możesz wycofać pisząc do nas na adres kontakt@brilliancy.pl
  • Przechowujemy w przeglądarce pliki cookies w celu realizacji funkcjonalności serwisu (takich jak logowanie, zapamiętywanie zrobionych zadań)
  • Nie profilujemy Twoich danych osobowych.
 5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Z uwagi na charakter aplikacji wymagamy od Ciebie adresu email, imienia oraz nazwiska w przypadku, gdy uczestniczysz w zajęciach u trenera/instruktora szachowego. Jeżeli korzystasz z aplikacji jako użytkownik indywidualny wymagamy jedynie adresu email.
 6. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 7. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Aplikacja Szkółka Szachowa korzysta z hostingu i baz danych na serwerach Webio Grzegorz Wołoszyn ul. Gwiaździsta 8/52 NIP 5992688099. Jest to miejsce przechowywania danych osobowych. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom poza sytuacją, gdy zdecydujesz się na płatność w aplikacji poprzez system Przelewy24.
 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
  • statystycznych i archiwizacyjnych
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym szkolkaszachowa.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe nie są profilowane.

stworzono przez:
Brilliancy sp. z o.o.

dystrybucja:
Brilliancy sp. z o.o.

we współpracy z:
Szkółka Szachowa w Białymstoku